نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - میدان آرژانتین- خ احمد قصیر- خ12 غربی -پلاک 7- ط سوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران - میدان آرژانتین- خ احمد قصیر- خ12 غربی -پلاک 7- ط سوم 02188549042 جناب آقای احمدی