نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سینا در تاریخ 1389/10/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر بند امیدنامه
صورتجلسه مجمع 980814 تمدید فعالیت
تاییدیه سازمان ادامه فعالیت صندوق تا 98/011/15
اییده سازمان در خصوص مجمع مورخ 1397/08/06 مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق
تغییرات امیدنامه مورخ 13970219 (در خصوص تغییر کارمزد مدیر)
تغییرات امیدنامه 5
تغییرات امیدنامه 2
تغییرات امید نامه
تغییرات امید نامه 4
تغییرات امید نامه 3
تغیرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/02/30
تغیرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/06/17