نصب همراه صندوق fundMobileApp

امکان صدور واحد های جدید صندوق سینا

با توجه به مجوز صادر شده از سازمان بورس اوراق بهادار سقف واحد های قابل صدور صندوق سرمایه گذاری سینا به ١٥٠،٠٠٠ واحد افزایش یافت.