نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

مجمع صندوق  سرمایه گذاری مشترک سینا با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٢٧/٠٨/١٣٩١ در محل اقامت صندوق واقع در تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست)- خیابان دوازدهم- شماره ٧- طبقه دوم تشکیل گردید.
دستور جلسه:
١- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق
٢- تصمیم گیری درمورد ارکان صندوق
٣- تصمیم گیری درمورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٤- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
همچنین کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
١- دوره فعالیت صندوق به مدت دو سال دیگر تمدید گردید
٢- اساسنامه و امید نامه صندوق بر اساس اساسنامه مورد تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار مانند دوره قبل فعالیت صندوق به تصویب مجمع رسید
٣- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید
٤- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.
١- شرکت کارگزاری بورس بهگزین به عنوان مدیر صندوق
٢- شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان ضامن نقدشوندگی
٣- موسسه حسابرسی ایران مشهود به جای موسسه حسابرسی کاشفان به عنوان متولی
٤- موسسه حسابرسی آزمون سامانه به عنوان حسابرس