نصب همراه صندوق fundMobileApp

"دسینا" و پوشش ٥٠ درصدی در ٦ ماه

شرکت لابراتوارهای سینا دارو با ١٠ میلیارد تومان سرمایه در سال مالی منتهی به اسفند ٩١ بر اساس عملکرد ٦ ماهه برای هر سهم مبلغ ١٩١٨ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ٥٠ درصد از آن را محقق نموده است.

این شرکت که ٥٧ درصد از مواد اولیه را با نرخ دلار ١٥٦٠ تومان و ٢ درصد از فروش صادراتی اش را با نرخ دلار ١٢٢٦ تومانی در صورت های مالی لحاظ کرده در نظر دارد ٩٠ درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامداران سال ٩١ خود تقسیم نماید.

گفتنی است "دسینا" در مجمع عمومی عادی سال مالی ٩٠ برای هر سهم مبلغ ١٧٩٥ ریال عایدی خالص و ١٦٠٠ ریال سود نقدی به تصویب رسانده که از اول آبان ٩١ تا ١٠ دی سود نقدی سهامداران دارای کمتر از ٥٠٠ هزار سهم و پس از آن سهامداران بیش از ٥٠٠ هزار سهم را پرداخت خواهد کرد.