نصب همراه صندوق fundMobileApp

پوشش مناسب

شرکت سرمایه گذاری سپه در تازه ترین گزارش اعلامی خود به بورس از رشد ٥٠ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری، کاهش ٥٨ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رشد ٢٢ درصدی در سود عملیاتی و رشد ٢١ درصدی در سود هر سهم نسبت به ٩ ماهه سال مالی گذشته خود خبر داده است.

این شرکت توانسته در ٩ ماهه اول ٣٤١ ریال سود بابت هر سهم شناسایی کند که با توجه به رشد سود هر سهم زیر مجموععه های خود همانند کچاد، وامید، کگل، شپدیس و پارسان احتمال تعدیل مثبت عایدی وجود دارد.

با توجه به اینکه عمده پرتفوی سرمایه گذاری سپه شرکت های معدنی و پتروشیمی می باشند می توان به رشد NAV سهام و رشد سود آن در آینده امیدوار بود.