نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا راس ساعت ١٤روز سه شنبه مورخ ٩١/٠١/١٥و با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت کارگزاری بورس بهگزین تشکیل شد.
بر این اساس، صورتهای مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ١٠/١١/٩٠به تصویب رسید، همچنین موسسه حسابرسی آزمون سامانه به عنوان حسابرس صندوق و موسسه حسابرسی کاشفان به عنوان متولی صندوق مجددا انتخاب شدند. ضمن اینکه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعین شد.