نصب همراه صندوق fundMobileApp

بانک کارآفرین ژس از افزایش سرمایه

بانک کار آفرین که پس از مجمع عمومی فوق العاده ١٠ تیر ٩١ افزایش سرمایه ٦١ درصدی سرمایه خود را به ٧٢٥ میلیارد تومان رسانده برای هر سهم خود در سال مالی منتهی به اسفند ٩١ بر اساس عملکرد ٦ ماهه مبلغ ٣٥٩ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ٤٦ درصد از آن را محقق نموده است.

گفتنی است این شرکت در عملکرد ٦ ماهه منتهی به شهریور ٩١ توانسته ٤٨ درصد از سود تسهیلات اعطایی، ٥٧ درصد از درآمد کارمزدی، ٥٢ درصد از درآمدهای مشاع ، ٩١ درصد از جمع کل سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها و ٥٣ درصد از سود انباشته در پایان سال را پوشش دهد.

یادآوری می شود "وکار" در مجمع عمومی سال مالی ٩٠ برای هر سهم مبلغ ٥٢ تومان سود خالص و ١٥ تومان سود نقدی به تصویب رسانده است