بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 109,840,777,188 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,443,230 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,443,230 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,632,904 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,680

صندوق سرمایه‌گذاری سینا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

روح اله احمدي، سهراب براتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها