بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 99,219,469,772 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,122,277 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,122,277 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,330,233 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,475

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

روح اله احمدي، سهراب براتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

enamad