نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/31
کل خالص ارزش دارائی ها 246,935,895,562 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 482,491 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 482,491 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 485,046 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 511,793

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/11/11

مدیر صندوق:

سبدگردان سينا(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

سبدگردان سينا(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

هانيه فهمي، رسول مولابيكي، احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

enamad